Historie Oranjevereniging

In 1923, bij gelegenheid van het zilveren regeringsjubileum van HM Koningin Wilhelmina nam het bestuur van de Geleense burgerwacht het initiatief tot het tot stand komen vaneen Oranjecomité. Het comité stelde zich ten doel om telkens bij gelegenheid van heugelijke feiten die zich zouden voordoen in het Koninklijk Huis daarbij passende feesten te organiseren.

De gemeente groeide intussen snel en de nodige financiële middelen ontbraken al gauw om op grote schaal Oranjefeesten te organiseren. Daarom besloot burgemeester Damen om de heer Wichers bedrijfsingenieur van het SBB tot voorzitter van de Oranjecomité te benoemen hetgeen financieel meer armslag betekende.

Er werden feestelijkheden georganiseerd zoals bij gelegenheid van het huwelijk van HKH Prinses Juliana met ZKH Prins Bernard in 1937 en het 40 jarig regeringsjubileum van HM Koningin Wilhelmina. Na beëindiging van de tweede wereldoorlog werden op 31 augustus 1945 bevrijdingsfeesten gehouden met een bevrijdingsoptocht onder voorzitterschap van de heer Bouts in samenwerking met het gemeentebestuur.

Op 19 februari 1947 werd een estafetteloop gehouden van Geleen naar paleis Soestdijk, door atleten van de drie Geleense atletiekverenigingen, over een afstand van 150 km ter gelegenheid van de geboorte van prinses Christina. Burgemeester Damen vergezeld door de heer Belderok van het Oranjecomité van de Staatsmijn Maurits en de heer Dewaide van het Oranjecomité Geleen werden met de lopers en de verzorgers op het paleis ontvangen door Prins Bernard en de drie prinsessen. Prins Bernard bood het gezelschap oranjebitter aan. Burgemeester Damen bood een oorkonde en een mijnlamp aan.


De Oranjefeesten t.g.v. het vijftigjarig regeringsjubileum van HM Koningin Wilhelmina en de plechtige inhuldiging van HM koningin Juliana in 1948 overtroffen alle voorgaande feesten. Geleen was het centrum van feestviering geworden. Op de markt was door E.Quanjel een versiering ontworpen en uitgevoerd die uniek blijft in de historie van Geleen.

Geleen vierde een week lang feest .Er werd een groot bloemencorso gehouden met een optocht voor de jeugd, waaraan prijzen werden verbonden voor de mooist versierde fiets. Er werden concerten gegeven door de Maestrichter Staar, de Koninklijke Militaire Kapel, het Muziekkorps van de Staatsmijn Maurits en de plaatselijke zangkoren en muziek gezelschappen. De schooljeugd ontving een herinneringstegel. Met een groots vuurwerk werden de feestelijkheden afgesloten. Het waren onvergetelijke dagen.

 

Op initiatief van het Oranjecomité en het  gemeentebestuur werd op 14 juni 1958 het eerste Wilhelmina-monument in Nederland in Geleen onthuld door Koningin Juliana. Na de onthulling vond er een kinderoptocht plaats onder  het motto "jeugd schakel der schoonheid", gadegeslagen door de koningin en duizenden belangstellenden. De viering van Koninginnedag wordt in Geleen nog steeds in ere gehouden door een actief  bestuur van de plaatselijke Oranjevereniging. Deze feest dag wordt telkens en dat al meer dan 65 jaar afgesloten met een groots vuurwerk. Dé traditie van Geleen.

 

Op dit moment worden door de Oranjeverenging Geleen nog altijd diverse activiteiten georganiseerd, waarbij wij natuurlijk de hulp van vrijwilligers hard nodig hebben. Diverse buurtverenigingen organiseren op Koningsdag activiteiten en natuurlijk mag het schoolvoetbal en –trefbal ook niet ontbreken.

Bestuur Oranjevereniging Geleen

 

(tekst en foto's: Walter Buskens)

 

Video's: Michel Velema

Historische foto's/video's

Bestuur

Het bestuur van de Oranjevereniging Geleen bestaat uit de volgende leden:

 

Ronald Otten (voorzitter)

 

Tim Deelen (secretaris)

 

Connie Ziegelaar (penningmeester)

 

Truus Spee-van Heijster (lid)

 

Corry van Ballegooy (lid)

  

Math Lemeer (lid)

 

Nicole Velema (lid)

 

Michel Velema (lid)


Jonathan de Vries (lid)

 

Vacant (2x)


Oranjevereniging Geleen met burgemeester Hans Verheijen
Oranjevereniging Geleen met burgemeester Hans Verheijen