Mogelijk hebben jullie al info via de lokale media ontvangen , maar dan toch nog even een korte uitleg.
Afgelopen zaterdag 24 maart 2018 is de landelijke ledenvergadering van Oranjeverenigingen gehouden onder voorzitterschap van de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen (KBOV).
Eén van de agenda-/bespreekpunten was het oplaten van ballonnen en de schadelijke effecten hiervan. Tijdens deze vergadering hebben tegenstanders (milieuactivisten) maar ook een leverancier van biologisch afbreekbare ballonnen gesprekstijd gekregen en is er een goede discussie ontstaan omtrent het oplaten van ballonnen en de schadelijke gevolgen hiervan. Tevens heeft de KBOV een persbericht hieromtrent verstuurd.
Eind 2014 is er al in de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de gemeenten wordt gevraagd om zeer terughoudend te zijn met het verlenen na vergunningen mbt het oplaten van ballonnen. Vanuit de Gemeente Sittard-Geleen is hier naar ons toe nooit een vraag/advies geweest.
De KBOV gaat de leden niet verplichten om geen ballonnen op te laten tijdens Koningsdag maar zal wel eind van het jaar met een (niet dwingend) advies komen.
Wij, als Oranjevereniging Geleen, hebben daarom alvast besloten om met ingang van dit jaar af te zien van het oplaten van ballonnen op Koningsdag. Het belangrijkste argument is daarbij het schade toebrengen aan het milieu (mens en dier). Het gebruik van afbreekbare ballonnen is voor ons geen optie, omdat het afbreken van het materiaal even lang duurt als een eikenblad.
Om de kinderen niet te veel teleur te stellen hebben wij een alternatief gevonden in de vorm van het uitdelen van met lucht gevulde ballonnen aan een stokje, waarbij de kinderen ook nog een kleurplaat krijgen. Na deze te hebben ingekleurd en ingeleverd bij de DJ, zullen uit de ingeleverde kleurplaten de 3 mooiste worden beloond met een prijs. Zo hebben we toch nog een ballonnen (kleur) wedstrijd.
Aan de kinderen en hun ouders vragen we wel met klem om, indien de ballon kapot is gegaan, deze te deponeren in de juiste afvalbak.
En....zoals Mr Pieter van Vollenhoven bij de opening van de ledenvergadering zei: De aarde hebben wij van onze ouders gekregen en wij zullen deze ook weer doorgeven aan onze (klein) kinderen......laten we er dus zuinig op zijn