Wie kregen er met Koningsdag 2024 een Lintje?

De heer J.P.A.M. (Jos) Engelen (81) uit Sittard

De heer Engelen documenteert de geschiedenis van de tabakspijp voor de Stichting Onderzoek Historische Tabakspijpen. Hij verricht onderzoek en is schrijver voor de Vereniging Sittards Verleden. De heer Engelen is betrokken bij het project AEZEL (Archief voor Erfgoed van Zuid-Nederlandse Eigendommen en Leefgemeenschappen). Hij heeft deel uitgemaakt van de stuurgroep van AEZEL. Hij is lid en schrijver van de Veldeke Kring Sittard. Ook is hij vrijwilliger bij het project Historische Impuls Sittard-Geleen-Born (HIS).

De heer Engelen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 


Mevrouw E.J.H. (Els) Hendriks-Habets (75) uit Limbricht

Mevrouw Hendriks-Habets is bestuurslid van Heemkundevereniging ‘De Lemborgh’ en van Stichting Heemkunde Zonder Grenzen. Zij is vrijwilliger bij de Stichting Oude Salviuskerk Limbricht. Mevrouw Hendriks-Habets is penningmeester van Stichting Stolpersteine Sittard-Geleen. Bovendien is zij secretaris van de Federatie Historie Sittard-Geleen-Born.

Mevrouw Hendriks-Habets is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 De heer A.J.G. (Guus) Hendrix (75) uit Geleen

De heer Hendrix heeft zich ingezet voor, en was bestuurslid bij, Volleybalvereniging Vocam uit Munstergeleen. Daarnaast is de heer Hendrix vrijwilliger bij parochie H.H. Marcellinus en Petrus in Oud-Geleen. Hij zet zich met name in voor het onderhoud van de historische begraafplaats en het kerkgebouw van de parochie.

De heer Hendrix is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


De heer F.H. (Frank) Keijsers (68) uit Sittard

De heer Keijsers is bestuurslid van het Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) Kring Westelijke Mijnstreek. Hij was voorzitter van de Restauratiecommissie Juniorkamer Swentibold.

De heer Keijsers is correspondent voor de Stichting Menno van Coehoorn. Deze stichting zet zich in voor het behoud van historische verdedigingswerken. Daarnaast is hij penningmeester bij de Stichting Monografieën uit het Land van Sittard. Hij is bestuurslid bij de Stichting Pro Infantibus. Hij was bestuurslid van Harmonie Les Amis Réunis in Nieuwstadt. Ook was hij Lid van de Raad van Toezicht Trevianum Scholengroep. De heer Keijsers is projectleider van Historische Impuls Sittard-Geleen-Born (HIS). Hij is bestuurslid van de Stichting Kasteel Limbricht en bovendien voorzitter van Vereniging Sittards Verleden.

De heer Keijsers is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.Mevrouw E.D.G. (Elly) Paulussen-Crauwels (82) uit Sittard

Mevrouw Paulussen-Crauwels was voorzitter en secretaris van het Vrouwengilde Heerlen. Zij was voorzitter van de Stichting Vrouwenraad ‘Vrouwenkracht’ Schinnen. Daarnaast was zij bestuurslid van de Seniorenraad Schinnen. Ook was mevrouw Paulussen-Crauwels bestuurslid van de Stichting Alzheimer Café Amstenrade. Zij zet zich in als vrijwilliger voor Partners in Welzijn bij het Wijksteunpunt Gelderhof Sittard.

Mevrouw Paulussen-Crauwels is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Mevrouw C.G.M. (Charlotte) Urlings-Stassen (69) uit Born

Mevrouw Urlings-Stassen zet zich in als mantelzorger. Zij is vrijwilliger bij Daelzicht, een zorgorganisatie voor jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarnaast was mevrouw Urlings-Stassen vrijwilliger bij Basisschool Swentibold en Verkeersbrigade Born. Zij was vrijwilliger bij de Parochie Maria Moeder van Barmhartigheid en zij is bestuurslid van de Stichting ‘Missiewerk Pater René’.

Mevrouw Urlings-Stassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 


Mevrouw M.J.E. (Myra) Wijnen-Verbruggen (55) uit Geleen

Mevrouw Wijnen-Verbruggen is vrijwilliger bij Handbalvereniging Vlug & Lenig. Zij heeft zich ingezet voor de oudervereniging Basisschool De Kluis in Geleen. Daarnaast is mevrouw Wijnen-Verbruggen vrijwilliger bij de dierenopvang, locatie Born, van Dierenbescherming Limburg. Daarnaast is zij vrijwilliger bij Buurtvereniging ’t Kummenölke en was zij raadslid in de gemeente Sittard-Geleen.

Mevrouw Wijnen-Verbruggen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Mevrouw I.P.W.M. (Ingrid) Ruigt-Latten (64) uit Sittard

Mevrouw Ruigt-Latten zet zich in voor de Parochie H. Hart van Jezus Overhoven Sittard. Zij was voorzitter van de Oudervereniging Basisschool Overhoven. Daarnaast was zij lid van het Dekenaal Bestuur van Dekenaat Sittard. Mevrouw Ruigt-Latten is bestuurslid van Parochiefederatie Sittard binnenstad, Overhoven, Baandert, Broeksittard, Limbrichterveld en Sanderbout. Zij was bestuurslid van de Stichting Exploitatie Gemeenschapshuis Overhoven. Zij is voorzitter van de Stichting ‘Leif en Leid Overhoven’. Mevrouw Ruigt-Latten begeleidt het kinder- en jeugdkoor van de wijk Overhoven; ‘The Voices of Kids’. Zij is secretaris van de Stichting ‘Overhoven luidt de Noodklok’ en vrijwilliger bij de Stichting ‘Vrienden van ZaterdagMiddagClub Sittard’.

Mevrouw Ruigt-Latten is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

  


De heer H.E.J. (Harry) Wauters (75) uit Geleen

De heer Wauters was werkzaam als specialist ouderengeneeskunde bij Zorggroep Cicero. Hij heeft zich onder meer ingezet voor een speciale Parkinsonafdeling binnen verpleeghuis Schuttershof. Daarnaast is hij vrijwilliger bij Verenso, de beroepsvereniging voor specialisten ouderengeneeskunde. De heer Wauters was als arts betrokken bij de vaarvakanties van Nationale Vereniging de Zonnebloem.

Bovendien is hij vrijwilliger bij en was hij vice-voorzitter van het Geleens Mannenkoor Mignon.

De heer Wauters is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.