Wie kregen er in 2018 een Lintje?

G.D.J. (Ger) Beckers (68) uit Born

Hij was in het verleden actief als staflid en bestuurslid van Jong Nederland, bestuurslid van buurtvereniging achter de Taores in Geleen, voorzitter van een biljartvereniging en jeugdtrainer, bestuurslid en elftalleider bij RKFC Lindenheuvel. Tegenwoordig is hij voorzitter van KBO, afdeling Geleen/OLAB. Bovendien is hij al vele jaren actief vrijwilliger bij de KNVB. Hij is als scout betrokken bij het Jeugdplan Nederland van de KNVB en is namens de KNVB begeleider van jeugdteams bij internationale toernooien. Hij maakt verder onder meer deel uit van de werkgroep Vertegenwoordigend Voetbal en de werkgroep Talentherkenning.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


P.A.M. (Piet) de Groen (84) uit Geleen

Hij was bestuurslid van tafeltennisvereniging Het Rikske Geleen. Jarenlang was hij collectant voor diverse landelijke goede doelenorganisaties. Hij is vrijwilliger geweest  bij de Stichting Ormus, een organisatie die hulp bood aan diverse dorpen in Roemenië. Intussen is hij al meer dan dertig jaar lid en tegenwoordig leider van de zogenaamde Technische Commissie van Mannenkoor DSM Sabic en levert daarnaast nog diverse hand- en spandiensten. Bovendien is hij wekelijks te vinden bij Zuyderland Glana, waar hij vrijwilliger is.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    

 

 T.C.A.M. (Theo) Beckers (65) uit Geleen

Hij is al meer dan veertig jaar bestuurlijk actief, eerst als voorzitter van Quick 08 en later als bestuurslid en voorzitter van FC Geleen Zuid.

Verder was hij bestuurslid bij Bouwmensen Limburg. Dit is een opleidingsbedrijf dat mensen opleidt voor de bouwnijverheid met vakopleidingen en bijscholing. Daarnaast adviseert deze organisatie bedrijven bij de opzet van een goed personeelsbeleid. Verder is hij jarenlang bestuurslid/voorzitter geweest bij Bouwend Nederland afdeling Limburg en de diverse rechtsvoorgangers. Bouwend Nederland is een ondernemersorganisatie voor de bouw en infra.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W.M.H. (Wilma) Heijnen (59)  en de heer G.W.M. (Ger) Welten (60) uit Geleen

Het echtpaar zet zich op bijzondere wijze in voor de scouting. Mevrouw Heijnen is al meer dan veertig jaar als vrijwilliger actief bij de scouting Verkenners Kluis Geleen. Zij heeft hier meerdere functies vervuld, zoals leider, kaderlid, groepsbeleider, groepsvoorzitter, praktijkbegeleider, leidingteam, staflid, verantwoordelijke spelactiviteit, verantwoordelijke teamindeling, gesprekspartner functioneringsgesprekken en gebouwenbeheerder. Daarnaast is zij actief binnen de Scouting Westelijke Mijnstreek waar zij trainingen gaf en coördineerde. Zij is tevens als collectant voor diverse organisaties actief.

De heer Welten is eveneens vrijwilliger  bij de scouting Verkenners Kluis Geleen. Hij verzorgt de programmering van de diverse activiteiten, hij doet onderhoud en aankoop van materialen, begeleidt de scouts bij de diverse kampen en treedt dan meestal op als kamp oudste. Verder organiseert hij workshops, waarvan de opbrengsten ten goede komen van de scouting. Bovendien is hij trainer en ondersteuner bij de Scouting Academy Limburg. Ook hij is al zo’n vijfenveertig jaar vrijwilliger voor de scouting.

Beide echtelieden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    M.L.M. (Louisa) Benders (68) uit Munstergeleen

Zij is al meer dan dertig jaar vrijwilliger in Munstergeleen. Zij was secretaris van de Zonnebloem, afdeling Munstergeleen. Tegenwoordig is zij secretaris van de Katholieke Bond van Ouderen, afdeling St Pancratius Munstergeleen. Naast haar bestuurstaken verricht zij tal van hand- en spandiensten die de vereniging en haar leden ten goede komen. Ook is zij al jaren bestuurslid van het kerkelijk zangkoor St. Caecilia Munstergeleen en is zij vrijwilliger bij Zuyderland Glana in Geleen.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    


 

B.J.J.M. (Ben) Bongers (72) uit Sittard

De heer Bongers is chronogrammist en wordt omschreven als een autoriteit op dit gebied. Hij is als onbezoldigd criticus, vertaler en corrector als verbonden aan het Augustijns instituut.

 

Hij is secretaris van het IVN Munstergeleen, waar hij naast zijn bestuurstaak ook zorgdraagt voor de redactie van het Steenuiltje, een uitgave van het IVN . Hij was betrokken bij het Glananovaproject dat i.s.m. het Waterschap Limburg en Natuurmonumenten is gerealiseerd tussen Munstergeleen en Geleen. En hij is drijvende kracht achter het project Plök. Verder is hij ook bij andere IVN-afdelingen als vrijwilliger actief. Bovendien is hij een van de vrijwilligers van de Stichting Behoud Frans Klooster.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


A.M.H. (Anny) Kerstjens-Cramers (72) uit Holtum

Zij is secretaris van het gemengd zangkoor Holtum. Naast haar bestuurlijke taken is zij tweede dirigent en organiseert zij het traditionele Ceciliafeest van het koor. Zij is jarenlang betrokken geweest bij de Houtemse revue, onder meer als tekstschrijver. Zij droeg ook bij aan de totale organisatie van de revue. Bovendien heeft zij als tekstschrijver meegewerkt aan de jubileumrevue die destijds ter ere van Sittard 750 jaar stad werd geschreven.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

  


 

 M.M.J. (Math) Nijsten (55 ) uit Geleen

De heer Nijsten ontvangt zijn onderscheiding vanwege zijn afscheid als raadslid van de gemeente Sittard-Geleen. Hij is twaalf jaar volksvertegenwoordiger geweest. Van 2003 – 2007 en van 2007- 2011 was hij lid van Provinciale Staten en in de periode 2014-2018 maakte hij deel uit van de gemeenteraad in Sittard-Geleen. Omdat hij vanwege familieomstandigheden niet aanwezig kon zijn bij de afscheidsbijeenkomst van de raadsleden op 28 maart ontvangt hij zijn onderscheiding bij de algemene gelegenheid.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

 

 

  H.L.V. (Harrie) Claessen  (64) uit Grevenbicht

Hij is een periode lang bestuurslid geweest van Voetbalvereniging Armada. In die periode heeft hij onder meer de historie van de vereniging in kaart gebracht en gedigitaliseerd. Hij is daarnaast al jaren vrijwilliger bij de heemkundevereniging Bicht. Sinds een aantal jaren heeft hij  zitting in het bestuur. Eerst als secretaris en tegenwoordig ook als penningmeester. Daarnaast verzorgt hij het beheer van het verenigingslokaal waarover men sinds een aantal jaren beschikt en was hij initiatiefnemer van de jeugdafdeling van Heemkundevereniging Bicht.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    

 


 B.W.M. (Bert) Dekker (56) uit Munstergeleen

Hij is staflid en bestuurslid geweest bij Scouting Don Bosco in Sittard. Hij is al geruime tijd bestuurslid / voorzitter van  Scouting Munstergeleen. Hij heeft diverse initiatieven ontplooid, zoals het oprichten van de pivogroep en hij begeleidt de zogenaamde roverscouts, waarbij men zich vooral richt op jongeren in de leeftijd van 18 – 21 jaar. Hij organiseert verder regionale scoutingwedstrijden vanuit de scouting Westelijke Mijnstreek. Bovendien is hij hier webmaster.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 


J.J.M. (Jo) Deusings (71) uit Geleen

De heer Deusings heeft zich bijzonder ingezet voor de Limburgse dialectmuziek. Hij heeft diverse initiatieven ontplooid, zoals bijvoorbeeld Het Verzetje, het Geleens Leedjes Konkoer of bijvoorbeeld Dik Betaald BV en de  befaamde talentenwedstrijden bij Theater Karroessel. Hij jureerde bij het LVK, KVL, Limburgs Buutekampioenschappen, Parkstad Live en nog diverse andere provinciale organisaties. Hij wordt geprezen als succesvol scout voor jong talent, heeft talenten bij elkaar gebracht en heeft veel Limburgse artiesten begeleid op muzikaal, maar ook op financieel en organisatorisch vlak. Hij heeft voor veel beginnende, maar ook gesettelde artiesten bovendien prachtige dialectliedjes gemaakt.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.


P.H.J.M. (Paul) Offermans (63) uit Geleen

Hij is voorzitter van de Vincentiusvereniging Geleen en heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van deze organisatie.  Hij is initiatiefnemer en voorzitter van de werkgroep Goededoelen-organisaties Westelijke Mijnstreek, een samenwerking tussen diverse organisaties om de hulpvragers zo goed en efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn. Hij is bestuurslid van het missiecomité Leyenbroek en hij was een periode lang bestuurslid van de parochie H. Augustinus Geleen. Hij is vrijwilliger bij Zuyderland en mantelzorger.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    

 


J.J.M.P. (Jacques) Salden (62 ) uit Guttecoven

Hij is jarenlang dirigent geweest bij Fanfare St. Caecilia Guttecoven. Daarnaast verzorgde hij de muziekopleiding voor de jeugd van deze vereniging. Hij was oprichter en muzikaal leider van de Dennebosjkapel en jongerenkoor Gujoko. Hij is al jaren vrijwilliger actief bij het Guttecovens Leedjesconcours. Om de Nederlandse Fanfaremuziek te promoten in binnen- en buitenland heeft hij de Stichting Euregion Brass, Wind en Percussion opgericht. Deze organisatie biedt professionals, jong talent en topamateurs de gelegenheid om op hoog niveau samen te musiceren. Er worden concerten in binnen- en buitenland georganiseerd.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    


W.M.J. (Winand) Schmeitz ( 68) uit Sittard

Hij startte in de zeventiger jaren  als vrijwilliger binnen het jeugd- en jongerenwerk Sittard. Hij is bestuurslid geweest van het kerkbestuur, fanfare St. Caecilia Broeksittard, leider van het dameskoor Broeksittard, redactielid van de Hanenwijzer, secretaris en penningmeester van het wijkplatform, vrijwilliger bij speeltuin van de Tovertuin, initiatiefnemer van speeltuin Sjoepienoe, penningmeester en beheerder van buurthuis De Kantine in Stadbroek, redacteur van wijkblad de Doorkijk en mede initiatiefnemer van het monument Broukzitterd  200 jaor  bie’t  Holles, dat vorig jaar onthuld is.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. 

 

  H.P. (Herman) van Eeten (71) uit Obbicht

Hij is geruime tijd penningmeester geweest van Buurtvereniging Het Riet in Obbicht. Bovendien heeft hij ongeveer vijfentwintig jaar deel uitgemaakt van het bestuur van Harmonie Concordia Obbicht. Daarnaast hield hij het muziekarchief bij en verzorgde hij tijdlang het uniformenbeheer van de vereniging. Verder droeg hij zorg voor het organiseren van jeugdactiviteiten voor de leden van de Harmonie. Tegenwoordig houdt hij zich bezig met het beheer van de harmoniezaal. Hij is daar dagelijks te vinden om alles in goede banen te leiden.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    


J.A.M.G.H. (Jacques) Spee  (66) uit Born

Hij is secretaris van Speeltuin De Paddestoel in Born. Vanuit die functie heeft hij een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering van de bedrijfsvoering en de scholing van de vrijwilligers. Hij heeft ervoor geijverd dat subsidiebronnen konden worden aangeboord, waardoor de speeltuin kon uitbreiden. Ook heeft hij zich ingezet voor het voldoen aan alle veiligheidsnormen van de speeltuin. Hij maakt al jaren deel uit van de wijkraad Born West.

Bovendien is hij penningmeester van de stichting Pater René.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.    P. (Peter) Fransman (59) uit Sittard

Hij heeft op het terrein van cultuur een groot aantal verdiensten. Zo was hij onder meer Bestuurslid Landelijk Contact Museumconsulenten, bestuurslid stichting archeologie actueel Limburg, adviseur en bestuurslid Het Laagland, Secretaris Project Made in Mirrors, adviseur Anjerfonds Limburg, secretaris en vicevoorzitter Stichting Restauratie Atelier Limburg, lid werkgroep Beeldende Kunsten Vlaams Nederlands cultureel verdrag.

Hij is onder meer voorzitter van de Stichting Street Art, hij was voorzitter en tegenwoordig voorzitter Raad van Toezicht van Intro In Situ, lid keuringscommissie PAN Amsterdam, bestuurslid Stichting Zuiderlicht en lid college van Advies Elisabeth Strouvenfonds. Daarnaast vervult hij nog een aantal adviseursfuncties en jurylidmaatschappen. Verder is hij ook op diverse andere terreinen nog bestuurlijk actief (geweest).

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.    


H.F.J.M. (Rikie)  Vahsen-Taks (79) uit Sittard

Zij is jarenlang bestuurslid geweest van het Kerkelijk Zangkoor Ophoven. Na de fusie met het kerkkoor van de parochie Leyenbroek is zij vrijwilliger bij het Kerkelijk Zangkoor St. Gregorius. Zij zorgt onder meer voor de programmering. Zij is penningmeester van de Oratorium-vereniging Sittard. Zij was secretaris van Buurtvereniging Riekswaeg Zuid, voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van De Sjmeed en zij is voorzitter van de KBO afdeling Sittard-Ophoven.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

 

 

 

    G.M.M. (Ger) Widdershoven ( 55) uit Sittard.

Hij is vrijwilliger en tegenwoordig bestuurslid bij Judoclub Overhoven. Hij is bestuurslid van CV De Narre. Naast zijn bestuurlijk werk stuurt hij de groep wagenbouwers aan. Verder maakt hij deel uit van de club die oud papier inzamelt om geld voor de vereniging te genereren. Hij was betrokken bij de Stichting Wijkfeesten Overhoven en bovendien  helpt hij mee bij allerhande activiteiten die er in de wijk plaatsvinden. Hij is bestuurslid van de Stichting Oktoberfeesten Sittard en tijdens de Oktoberfeesten is hij veiligheidscoördinator en toezichthouder in de grootste feesttent. Bovendien is hij belast met de werving van vrijwilligers en verantwoordelijk voor de voorraad en bestellingen tijdens dit zesdaagse feest.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.