Wie kregen er in 2017 een Lintje?

 F.M. (Francien) van der Beek (57 ) uit Born

Zij is al meer dan 30 jaar verbonden aan het jeugdpastoraat in Born. Vanuit het zogenaamde CAP-huis organiseert zij tal van activiteiten voor jongeren, ze heeft een luisterend oor voor hen, maar ook voor hun naasten. Bovendien ontplooit zij veel  initiatieven om geld in te zamelen voor dit jeugdpastoraat, maar ook voor organisaties die zich richten op minderbedeelden in het binnen- en buitenland.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

A.M.P. ( Ria ) Habets-Hamers uit Geleen (81)
Zij is  sinds haar pensionering al vele jaren als vrijwilliger werkzaam bij Vivantes (in zorgcentra Bunderhof  en Oud-Geleen) en Zuyderland  Glana waar zij de verzorging behulpzaam is bij tal van ontspanningsactiviteiten. Ook werkt zij mee aan de zogenaamde Adieuviering die georganiseerd wordt ter nagedachtenis aan overleden bewoners.

Zij richt zich met name ook op de bewoners waar moeilijk contact mee te krijgen is.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 


drs. F.T.H.A. (Fedor)  Coenen (46 ) uit Born

Hij is al een kwart eeuw actief als vrijwilliger bij Koninklijke Fanfare Vriendenkring in Montfort. Niet alleen bestuurlijk maar ook als dirigent. Hij is initiator en organisator van talrijke evenementen. Hij is bestuurslid /voorzitter van de Stichting  Kasteel Montfort en omgeving, dat inmiddels is uitgegroeid tot het project Heerlijkheidt Montfort . Hij is oprichter en voorzitter  van de Stichting Middeleeuws Montfort.  Verder is hij bestuurslid van de Stichting Limburgse Kastelen . 

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.    

H.C. ( Hub) Kitzen uit Geleen (68)

Hij is secretaris van buurtvereniging Achter de Taore. Verder  maakt  hij deel  uit van de werkgroep geschiedenis van de Heemkundevereniging Geleen. Hij verzorgt periodiek gastlessen, rondleidingen  en lezingen over de wijk Lindenheuvel en de mijnbouw. Hij is  auteur van tientallen geschiedkundige artikelen over de mijnen en Lindenheuvel en Mauritspark. In het verleden heeft hij lange tijd deel uitgemaakt van de stichting Lindenheuvelse culturele Feesten, die onder meer de kerstmarkt en de Tiliade organiseerden. 

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  


H.H.  (Har) Coenen (65) uit Guttecoven

Hij is bestuurslid van voetbalvereniging GVCG te Guttecoven. Bovendien is hij vrijwilliger bij de parochie H. Nicolaas. In het verleden was hij vrijwilliger bij jongerenvereniging KWJ Guttecoven en korfbalvereniging  Gazelle, waar hij bovendien jeugdtrainer was. 

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat betrokkene niet aanwezig kan zijn bij de uitreiking op woensdag wordt deze onderscheiding op een later moment uitgereikt.

 

 K.M.J.H. (Karin) Colaris uit Sittard (51)

Zij is voorzitter van de commissie Jeugd en Opleidingen bij de Philharmonie, waar zij al jaren deel  van uitmaakt. Zij verzorgt de opleiding van de jonge muzikanten en stuurt het leerlingen- en jeugdorkest aan. Zij is oprichter van de  Zittesje Kenjer Kapel en werkt mee aan de Zittesje Kenjer Revuu. Verder heeft zij zitting in het kerkbestuur van parochiecluster Sittard en maakt deel uit van het  bestuur van de  Katholieke Stichting Gemmakapel Sittard. Ook is zij lector in de grote kerk in Sittard. Verder vormt zij met man en kinderen het Schiffler sextet en luistert menig activiteit in onze stad muzikaal op. Ook is zij betrokken bij de jaarlijkse dodenherdenking.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

G.M.F. (Gabrie) Rietbroek uit Geleen (72)

Hij is handbaltrainer geweest op hoog niveau in binnen- en buitenland. Hij is initiatiefnemer geweest van de Limburgse Handbaldagen, waar hij tevens voorzitter van de toernooicommissie was. Hij was actief binnen de Stichting Tophandbal Zuid-Limburg en heeft een bijdrage geleverd aan het beweegonderwijs voor jongeren. Boevendien heeft hij een  bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van het Huis voor de Sport Limburg. Tegenwoordig  heeft hij  zitting in de Stichting Platform Limburg Handbal 2.0.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

G.M.E. (Truus) Ruipers-Keulen uit Geleen (71)

Zij is bestuurslid van Omnisportvereniging Vlug en Lenig. Zij is verantwoordelijk voor het wedstrijdsecretariaat en begeleidt jongeren tijdens hun opleiding tot scheidsrechter of tijdwaarnemer. Zij is coach en trainer geweest en voerde jarenlang de ledenadministratie. Zij is van begin af aan, dus al bijna dertig jaar, vrijwilliger bij de Limburgse Handbaldagen. Daarnaast is zij penningmeester en materiaalbeheerder bij Wandelsportvereniging Tempo te Geleen.

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Omdat betrokkene niet aanwezig kan zijn tijdens de uitreiking wordt de onderscheiding op een later tijdstip uitgereikt.


 

mr. P.J.P.M. (Peter) de Coninck (64) uit Geleen  

Betrokkene heeft jarenlang diverse functies vervuld binnen de KNVB zowel op districtelijk als landelijk niveau. Hij was betrokken bij de beleidsontwikkeling op diverse terreinen binnen de KNVB . Momenteel vervult hij nog een adviesfunctie bij de KNVB. Daarnaast is hij bestuurslid bij Zaalvoetbavereniging Awt Gelaen en is hij  voorzitter van de Vereniging van eigenaren van Commerciële Ruimten in Geleen.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 F.J.C. (Frans) Frissen (64 ) uit Sittard

Hij is al sinds zijn jonge jaren actief binnen de parochie in Overhoven. Na een periode van misdienaar, werd hij acoliet, droeg zorg voor het uitreiken van de thuiscommunie, bezoekt parochianen, organiseert avondwaken. Tegenwoordig is hij alweer heel wat jaren koster.  In het verleden was hij ook jarenlang initiatiefnemer en dirigent van een aantal muziekgezelschappen.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

 

 

 

 

 C.J. (Jan) van de Geer (71) uit Buchten.

Hij is penningmeester van het parochiecluster Born en voorheen van de parochie H. Catharina Grevenbicht. Hij had zitting in meerdere dekenale financiële commissies. Hij is penningmeester van het CAP-huis in Born en van de Vincentiusvereniging Geleen. Hij helpt mee met het organiseren van de boeken- en kledingverkoop voor deze vereniging. Maar ook voor het CAP-huis levert hij hand- en spandiensten als het gaat om het organiseren van rommelmarkten om geld te genereren.

Verder is hij betrokken bij de activiteiten van het CAP-huis in verzorgingscentrum Aldenhof.

Bij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

H.K. (Karel) Schäfer uit Geleen (73)

Hij is al tientallen jaren vrijwilliger bij het Geleens Mannenkoor Mignon. Hij is penningmeester en voorzitter van de activiteitencommissie en lid van de zogenaamde concertreiscommissie. In het verleden was hij ook lid van de jubileumcommissie, de begeleidingscommissie nieuwe dirigent en de ledenwerfcommissie. Hij is penningmeester en sinds een aantal jaren ook waarnemend voorzitter van de stichting Orgelkring Geleen.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 

G. (Gangolf) Schiffler uit Sittard (54)

Hij is vicevoorzitter van muziekgezelschap De Philharmonie. Hij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de restauratie van de ornamenten in het monumentale Phillokaal en  maakt deel uit van de stichting Huisvesting Philharmonie, belast met de restauratie en instandhouding van deze bijzondere locatie. Hij heeft zitting in de stichting Vrienden van de Philharmonie. Doelstelling is onder meer geld te genereren voor de muziekvereniging.  Samen met zijn vrouw en kinderen vormen zij het Schiffler sextet. Zij luisteren menige activiteit in onze stad muzikaal op.

Verder maakt hij deel uit van de collectantengroep van parochies in de Sittardse binnenstad.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

J.F.A. ( Albert ) Valentijn uit Sittard (73)

Hij heeft zitting in de landelijke commissie Wedstrijdzaken van Badminton Nederland. Hij is scheidsrechter en referee en levert een bijdrage aan de opleiding tot scheidsrechter en referee, is districtsbestuurder van de badmintonbond en regiomanager Limburg. Hij zet zich bovendien in  voor parabadminton . Hij organiseerde afgelopen jaar de EK parabadminton en de afgelopen decennia was hij organisator van badmintontoernooien.

Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 


H.C.J.  (Riek) Grootens-Nijsten uit Geleen (74)

Zij is al bijna dertig jaar vrijwilliger bij Vivantes – locatie de Bloemenhof. In het verleden is zij penningmeester geweest van toneelvereniging Lindenheuvel en was betrokken bij de oprichting van het jeugdtoneel van deze vereniging.  Verder is zij als mantelzorger voor diverse personen actief geweest  en was zij lid van de oudercommissie van de basisschool. 

Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

H.H.H. ( Harrie ) Vrehen uit Obbicht (78)

Hij is al vele jaren vrijwilliger bij RK VV Obbicht. Verder zet hij zich in voor ouderen. Hij is penningmeester en waarnemend voorzitter van de ouderenvereniging en organiseert tal van activiteiten gericht op ouderen. Hij heeft ervoor geijverd dat  er een jeu de boulesclub is gekomen, waarvan hij secretaris en beheerder is. Hij organiseert fiets- en wandeltochten specifiek voor ouderen. Verder heeft hij zitting in het wijkplatform.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.  


J.M.A.  Habets (Guus ) uit Geleen (83)

Hij is sinds zijn pensionering als vrijwilliger verbonden aan Vivantes zorggroep (zorgcentra Bunderhof en Oud-Geleen  en  Zuyderland  Glana), waar hij de verzorging behulpzaam is bij tal van activiteiten die voor de bewoners georganiseerd worden.  ook werkt hij mee aan de zogenaamde Adieuviering die periodiek georganiseerd wordt ter nagedachtenis aan de overleden bewoners.

Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

 H.P.J. (Henk ) Wetzels uit Limbricht (67)

Hij was penningmeester van de parochie St. Petrus Banden in Venray . Hij was lid van de Diocesane financiële commissie van het Bisdom Roermond , lid van de Raad van Commissarissen van de voormalige  Limburgse Kerkelijke Kredietinstelling en was lid van het Pensioenfonds Nederlandse Bisdommen en penningmeester van parochiecluster Sittard.

Daarnaast was hij penningmeester bij Inloophuis Bie Zefke, voorzitter bij stichting gemeenschapshuis Baandert en voorzitter van de  optochtjury Sittard. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.